ईन्धन पम्प

 • Fuel Pump 4H-K1 8980093971

  ईन्धन पम्प 4H-K1 8980093971

  988F-12029-AB
  १ ०7575 6 786
  १ 119 835।
  १ १ 130० 2०२
  1S7G-12029AB
  988F-12029-AC
  12029-AC
  Y F09 18 10X
 • Fuel Pump 40105

  ईन्धन पम्प 10०१०5

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: १.3-११.१ ए दबाव: २.-4--4 PSI फ्लो: २० घण्टा प्रति घण्टा फिटमेन्ट: आयात पास र लाइट ट्रक कार्बोरेटेड, डोमेस्टिक पास र लाइट ट्रक कार्बरेटेड / C 350० सीआईडी ​​इन्जिन //१′ ′ होज, प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको C सिलिन्डर इञ्जिनहरूमा OE नम्बर: 40०१०5, EP259, P60432, 40106, 40107, P-501, P-502, P-503
 • Fuel Pump 056200-0570

  ईन्धन पम्प ०6262२०००-०70 .०

  भोल्टेज: १२ वी / २V वी वर्तमान: <१.3 ए दबाव: -5--5 पीएसआई फ्लो: युएस गलन> १.5..5 प्रति घण्टा यूके ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा 87575-000
 • Fuel Pump 129612-52100

  ईन्धन पम्प 129612-52100

  भोल्टेज: १२ V / २V V वर्तमान: <१.3 ए दबाव: -5--5PSI फ्लो: युएस ग्यालन> १ per घण्टा यूके ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा
 • Fuel Pump E8012S

  ईन्धन पम्प E8012S

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <.5.A ए दबाव: 5--9 पीएसआई फ्लो: G० गैलन प्रति घण्टा -30334, 2P74019, 5 56569। 80०
 • Fuel Pump EP-500-0

  ईन्धन पम्प EP-500-0

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <१.3 ए दबाव: -5--5 पीएसआई फ्लो: युएस गैलनहरू> १.5..5 प्रति घण्टा यूके ग्यालन> १.5. per प्रति घण्टा १२858585--5२०११, १२858585--5२०30०, ०3535०००-०460०, ०35000०००-०460०, 3 683१-5-12१२०
 • Fuel Pump EP-501-0

  ईन्धन पम्प EP-501-0

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <१.3 ए दबाव: -5-PS पीएसआई फ्लो: युएस गैलनहरू> १.5..5 प्रति घण्टा यूके ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा फिट:-75-78 MA मज्दा बी १00०० १ 18०० / १00०० सीसी, COSMO (२ROTOR) १00०० सी OE No .: EP- 1०१-०
 • Fuel Pump EP-502-0

  ईन्धन पम्प EP-502-0

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <१.3 ए दबाव: -5--5 पीएसआई फ्लो: युएस गैलनहरू> १.5..5 प्रति घण्टा युके गैलन> १.5..5 प्रति घण्टा फिट:---82२ मज्दा B1600 एलएचडी, B1800 एलएचडी १00०० / १00०० सीसी, बी २,००० पिक अप २००० सीसी ओई सं .: EP-502-0, EP150, E8133
 • Fuel Pump HEP-01

  ईन्धन पम्प HEP-01

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <१२.A दबाव: -5-PS पीएसआई फ्लो: युएस ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा यूके ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा
 • Fuel Pump HEP-02A

  ईन्धन पम्प HEP-02A

  भोल्टेज: १२ वी वर्तमान: <१२.A दबाव: -5-PSPSI फ्लो: युएस ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा यूके ग्यालन> १.5..5 प्रति घण्टा
 • Fuel Pump UC-V6B 15100-77300

  ईन्धन पम्प UC-V6B 15100-77300

  भोल्टेज: १२V प्रेशर: २--4 PSI फ्लो: युएस गैलन> १ 16 प्रति घण्टा युके ग्यालन> १ per प्रति घण्टा OE No .: १100१०-77373०० , UC-V6B
 • Fuel Pump UC-Z 490401055

  ईन्धन पम्प UC-Z 490401055

  भोल्टेज: १२ V वर्तमान: <1.5A दबाव: २--4 PSI फ्लो:> L०L प्रति घण्टा फिटमेन्ट: यामाहा मोटरसाइकल, होंडा, कावासाकी OE No .: १hx-१90 7 7---००, 90 40 ००००555555, UC-Z